Kalite Politikamız
  • Müşteri beklentilerini karşılayan kalite ve performansta, uygun pazar fiyatında, güvenilir ürünler üretmek,
  • Müşteri memnuniyetini arttırmak,
  • Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle kaliteyi yükseltmek ve maliyetleri düşürmek,
  • İş süreçlerimizi günün değişen koşul ve beklentilerine uygun bir şekilde geliştirmek,
  • İlişkilerde etkili iletişim, yapıcı eleştiri, daha fazla sorumluluk, takım çalışması anlayışlarına önem vererek gelişim içinde olmak,
  • Tedarikçilerimiz ile bütünleşerek kaliteli ürün ve müşteri memnuniyetine yönelik ortak hedeflere ulaşabilmek için gelişmelerine destek olmak,
  • Çevreyi korumak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen malzeme ve teknoloji kullanmak,
  • Çalışanlarımızı eğiterek ve denetleyerek çevresel duyarlılığı arttırmaktır.

“Kalite asla bir tesadüf değil; daima akıllı bir gayretin sonucudur.”

– John Ruskin

Güvenler Pres’te yürütülmekte olan kalite sistem çalışmalarına 1998 yılında başlanmış olup 2003 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri’ne uygunluğu DNV firması tarafından belgelendirilmiştir.

2009 yılından itibaren ise Lloyd’s Register firması ile devam eden kalite sistem yönetimi çalışmaları ISO 9001:2008 versiyonuna geçilerek sürdürülmüş olup halen aynı firma ile gerekli denetleme ve belgelendirme süreçleri yürütülmektedir.